Baptistengemeente Harderwijk

De Baptistengemeente Harderwijk is een warme, levendige en betrokken gemeente. De Bijbel staat centraal en is de basis van ons leven en de kerk. Onze gemeente is het ‘Huis van God, thuis voor mensen’. Het is Gods plek en wij mogen ons thuis voelen: jongeren, gezinnen en ouderen. Als gemeente zien we om naar elkaar en willen we graag goede relaties opbouwen en onderhouden.

Christen Unie Harderwijk

De ChristenUnie is een politieke partij die, gedreven door het geloof in Gods liefde voor mensen, verantwoordelijkheid neemt voor het bestuur van ons land. We willen graag waardevol zijn voor de mensen om ons heen. Dat doen we in de regering, de Tweede Kamer maar ook bij u in de buurt, in uw dorp of stad.

Christelijke Gereformeerde Kerk

De afkorting CGK in ons logo staat voor Christelijke Gereformeerde Kerken. Zo heet ons kerkverband. De basis van het kerkverband ligt bij de plaatselijke kerk. Daarom ook het meervoud ‘kerken’ in onze naam. De activiteiten op plaatselijk niveau vormen het kloppend hart van de kerken.

Classis Harderwijk van de Gereformeerde kerken vrijgemaakt in Nederland

De Gereformeerde Kerken vrijgemaakt worden gevormd door 277 kerkelijke gemeenten in een bepaalde plaats of regio, verspreid over Nederland. Zij weten zich met elkaar verbonden door het geloof in God. Hij geeft zich aan ons in Jezus Christus en bezielt ons door zijn heilige Geest. Omdat we samen bij God en Jezus Christus horen, willen we ook bij elkaar horen.

Diaconie van de hervormde gemeente te Harderwijk

Globaal gezien wordt de Hervormde Gemeente van Harderwijk ingesloten door het Wolderwijd, de provinciale weg naar Lelystad en de grens met de gemeente Ermelo. De Hervormde Gemeente van Harderwijk is verdeeld in drie wijkgemeenten. De drie wijkgemeenten vormen samen wat in de volksmond genoemd wordt de “Oude Kerk”. De kerkdiensten worden gehouden in de Grote Kerk, in de Bethelkerk en in De Regenboog.

Diaconie van de protestantse gemeente te Harderwijk

De Protestantse Gemeente Harderwijk, lid van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), bestaat formeel sinds 2011. De PGH komt voort uit het Samen-op-Wegproces van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde (‘buitengewone’) wijkgemeente Nieuwe Kerk. De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige gemeente met zowel traditionele, evangelisch/charismatische als liturgisch/oecumenische diensten. Ook kennen wij geregeld Fonteindiensten (met band), Fakkel-, Taizé- en Thomasvieringen jaarlijks enkele Cantatediensten en een Top-2000-dienst. In onze gemeente valt dus wat te kiezen.

Diaconie Hervormde Gemeente Hierden

Als Hervormde Gemeente Hierden vallen wij onder de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). De diaconie deelt de visie op het diaconaat, verwoord in de Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland: “De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen van wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt.”

EHBO-Vereniging Harderwijk

Onze vereniging is opgericht op 02 september 1936. Sinds deze datum verzorgen wij, volgens de richtlijnen van het Oranje kruis, EHBO lessen in Harderwijk. Daarnaast verzorgt de vereniging op diverse scholen in Harderwijk de opleiding voor het Diploma jeugd Eerste Hulp en lessen bij andere verenigingen en bedrijven.

Evangelische Gemeente Harderwijk

Elke zondag om 10.00 uur komen we samen om God te ontmoeten en samen te zingen en naar een boodschap te luisteren. Ook elke zondag is er na de dienst koffie en ruimte om met elkaar te praten. Tijdens de maandelijkse avondmaalsdienst ruimen we tijd in om elkaar te bemoedigen met onze eigen geloofverhalen. Momenteel bestaat de gemeente uit een bonte mix van jong en oud, van hoogopgeleid tot laagopgeleid, alleenstaanden en gezinnen. Gezonde mensen en minder gezonde mensen, kortom van alles wat.

Harderwijkse Molen Stichting

Molen de Hoop is een authentieke stellingmolen uit 1778 die nog steeds als korenmolen in gebruik is. Tijdens de openingstijden is een gids aanwezig die u door de molen leidt en aan de hand van modellen, tekeningen en plaatjes de werking van de molen uitlegt.

Islamitische Stichting Nederland, Mehmet Akif Harderwijk (HDV, Mehmet Akif Harderwijk)

Helaas werkt de website niet waardoor het niet mogelijk is om hier meer informatie over deze anbi weer te geven.

Jehovah’s Getuigen, Harderwijk-Oost

We zijn mensen met allerlei etnische en culturele achtergronden, maar we zijn verenigd door gemeenschappelijke doelen. Het belangrijkste is dat we Jehovah willen eren, de God van de Bijbel en de Schepper van alles. We doen ons best om Jezus Christus na te volgen en zijn er trots op christenen genoemd te worden.

Jehova’s Getuigen Harderwijk Drielanden

We zijn mensen met allerlei etnische en culturele achtergronden, maar we zijn verenigd door gemeenschappelijke doelen. Het belangrijkste is dat we Jehovah willen eren, de God van de Bijbel en de Schepper van alles. We doen ons best om Jezus Christus na te volgen en zijn er trots op christenen genoemd te worden.

Kerkgenootschap Beacon Ministries

Beacon Ministries is een kerk gemeente die gestationeerd is in Amsterdam West en van daaruit werkt om het Evangelie te verkondigen aan de rest van de stad, van het land en van de wereld. Wij geloven in God als drie-eenheid: God de liefdevolle Vader, Zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest, onze Helper.

Kerkgenootschap House of Heroes

Wij zijn een apostolische gemeente met visie voor de wereld. God staat centraal bij ons; Hij is de basis voor alles dat we ondernemen. Wij geloven dat iedereen in Gods ogen een held is en zetten ons in om jou te helpen te worden wie je bent in Hem.

Oranjevereniging Harderwijk

Met Koningsdag tonen we onze verbondenheid met het Koningshuis. Dit doen we door een groot feest te vieren. Vindt u/vind jij dat Koningsdag blijvend gevierd moet worden in Harderwijk? Ondersteun de Oranjevereniging.

Oudheidkundige Vereniging Herderewich

Herderewich wil de kennis van de geschiedenis van Harderwijk behouden en bevorderen en opkomen voor het belang van het historisch karakter van Harderwijk en Hierden.De vereniging houdt lezingen en excursies en werkt mee aan tentoonstellingen.

Protestantse Gemeente te Harderwijk

De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige geloofsgemeenschap. Met ongeveer 4.500 leden, drie wijk-predikanten, drie kerkelijk werkers en twee kerkgebouwen: de Plantagekerk en Kerkelijk centrum De Regenboog. De Protestantse Gemeente Harderwijk is een veelkleurige gemeente met zowel traditionele, evangelisch/charismatische als liturgisch/oecumenische diensten. Ook kennen wij geregeld Fonteindiensten (met band), Fakkel-, Taizé- en Thomasvieringen jaarlijks enkele Cantatediensten en een Top-2000-dienst.

Stichting Vrienden van Fundashon Gideon

Fundashon Gideon is een initiatief die zich sinds oktober 2002 op Curaçao inzet voor gekwetste kinderen. Fundashon Gideon biedt nieuwe kansen en een nieuw perspectief aan kinderen die niet meer thuis kunnen wonen (kas Eliata), aan kinderen die een steuntje in de rug nodig hebben (Gideon – klup di mucha) en aan hun familieleden.

Stichting Christen Gemeente Uitzicht Harderwijk

Op de website van deze stichting is helaas geen verdere informatie te vinden.

Stichting “HAMIN”

Stichting HAMIN geeft Hulp Aan Mensen In Nood. Dat wil zeggen dat hulp geboden wordt aan de allerarmsten en meest kwetsbare en verworpen mensen in de samenleving in arme landen. HAMIN wil de mensen helpen in alle aspecten van hun “zijn”, lichamelijk, emotioneel, verstandelijk maar ook geestelijk. Geestelijk wil zeggen dat alle mensen het recht hebben om minimaal éénmaal echt te horen en zien wat de liefde van Jezus inhoudt. Kortom, het gaat om de totale mens.

Stichting Alpha Communities Nederland

Op de website van deze stichting is helaas geen verdere informatie te vinden.

 

Stichting Amazon Conservation Team Europa

Op de website van deze stichting is helaas geen verdere informatie te vinden.

 

Stichting Amos 5:24

Stichting Amos 5:24 heeft als missie het uitoefenen, bevorderen en faciliteren van recht en
gerechtigheid in en vanuit Harderwijk voor onze naasten dichtbij en verder weg. De stichting laat zich
inspireren door Amos 5:24. Hierin staat:
Laat liever het recht stromen als water, en de gerechtigheid als een altijd voortvloeiende beek.

 

Stichting Atlas Animal Project

Stichting Atlas Animal Project zet zich in tegen het leed dat (zwerf)dieren ondergaan in zowel het buitenland als wel in Nederland. Het doel is een beter bestaan en een goede toekomst voor deze dieren. Hiervoor ondersteunt Atlas Animal Project buitenlandse organisaties die zich ter plekke bezighouden met neutralisatie, educatieve, en opvang projecten.

 

Stichting Baan Phak Phing

Baan Phak Phing biedt meisjes van 6 tot 18 jaar een warm en veilig thuis, dat zoveel mogelijk gebaseerd is op een normale vertrouwde gezinssituatie. We hebben groepen van maximaal 10 meisjes in drie huizen wonen met elk vier moeders die in wisseldiensten werken. Daarnaast hebben we 3 huisjes voor de bijna volwassen meisjes, hier leren ze zelfstandig te wonen.
Ons streven is gericht om met liefde, opleiding en coaching hen weerbaar voor te bereiden op een eigen plaats in de samenleving, en voor zover mogelijk, op een terugkeer naar hun eigen leefomgeving.

 

Stichting Bevordering Betrokkenheid Harderwijk

Je kind opvoeden en gezond laten opgroeien is een ontdekkingstocht die best spannend kan zijn. En vooral leuk moet blijven. Dan is advies en hulp van anderen in de buurt fijn. Altijd handig. Opvoeden en opgroeien doen we namelijk samen vinden we bij het CJG.

 

Stichting Bibliotheek Noordwest Veluwe

De Bibliotheek Noordwest Veluwe heeft een prachtig aanbod aan literatuur en lectuur voor volwassenen en jeugd. Maar dat is niet het enige wat wij te bieden hebben. Met workshops, lezingen en de gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan de leestafel dragen wij bij aan het sociale en culturele leven in onze gemeenten. Wij ondersteunen het onderwijs met programma’s voor leesbevordering en zetten ons in om groepen met een achterstand, zoals laaggeletterden, een plaats te laten vinden in de maatschappij.

 

Stichting BRODA

Hulp bieden aan de allerarmsten in de wereld op het gebied van voeding en huisvesting.

 

Stichting Bron Lachai Roi

Ons verlangen is dat mensen voor het eerst of opnieuw ontdekken en beseffen dat ze gezien en geliefd zijn door God. Bron Lachai-Roi is in de bijbel de bron waar Hagar ontdekte gezien te worden en tot God zei: U bent een God van het zien! Wij geloven dat dit nog steeds realiteit is in het leven: God ziet ons.

 

Stichting Buurtbrug Nederland

Op de website van deze stichting is helaas geen verdere informatie te vinden.

 

Stichting Care With a Mission

Care with a Mission is een stichting die als missie heeft het bieden van goede zorg in Oeganda, Afrika.
Wij doen dit door de volgende projecten: medische hulp, ouderenhulp en kinderhulp.

 

Stichting Careander over Grenzen

Careander over grenzen is een stichting die is opgericht om projecten voor mensen met een verstandelijke beperking in Oost-Europa te ondersteunen. De leden van Careander over Grenzen werken bij Careander. In de mogelijkheid om gebruik te maken van de deskundigheid en de verschillende faciliteiten van Careander.

 

Stichting Christelijk Algemeen Ziekenhuis Noordwest-Veluwe

In ziekenhuis St Jansdal staan deskundige en enthousiaste medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers voor u klaar. Zij bieden u persoonlijke aandacht. Kiest u voor Ziekenhuis St Jansdal? Dan kiest u voor betrouwbare zorg, kwaliteit en gastvrijheid. Want wij zeggen heel eenvoudig: Je zorgt voor elkaar!

Stichting Concerto Rotterdam

De stichting heeft ten doel de bevordering van het muziekleven te Rotterdam in de meest uitgebreide zin, zulks meer in het bijzonder door de instandhouding van een strijkorkest, en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één een ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zij tracht haar doel te bereiken door het geven van uitvoeringen, concerten, presentaties, publieksbegeleiding, educatie en dienstverlening en door alle andere middelen die daarvoor bevorderlijk kunnen zijn, alleen of tezamen met anderen.

Stichting Cultuurkust

Cultuurkust gelooft in het ontdekken en ontwikkelen van talent in alle leeftijden en alle lagen van de samenleving. Daarom bieden we voor iedereen in de gemeenten Harderwijk, Nunspeet, Ermelo en Putten cursussen en workshops in alle kunstdisciplines. Daarnaast hebben we een actieve afdeling voor het basisonderwijs, bieden we workshops aan bedrijven en de maatschappelijke zorg en organiseren we open podia en festivals.

Stichting de Drijvende Ambachtsschool

Op de website van deze stichting is helaas geen verdere informatie te vinden.

Stichting de Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu

De Hortus ontwikkelt, organiseert en coördineert activiteiten op het gebied van natuur en milieu in de breedste zin van het woord. Ons doel is om kinderen en volwassenen meer naar buiten te brengen! We willen ze stimuleren en inspireren om samen zorg te dragen voor onze duurzame groene leefomgeving. De Hortus wil met haar aanbod kinderen om zich heen laten kijken, hen laten verwonderen over de schoonheid van de natuur.

Stichting de Maretak Veluwe

Stichting “De Maretak Veluwe” biedt ondersteuning aan mensen die kanker hebben (gehad) en hun naasten. Je krijgt hulp bij het zoeken naar mogelijkheden het leven opnieuw vorm te geven en je eigen kracht terug te vinden.

Stichting De Oude Synagoge

De Oude Synagoge is een inloophuis, een gastvrije, veilige ontmoetingsplaats waar je van harte welkom bent. Vrijwilligers vanuit een christelijke levensovertuiging en met betrokkenheid van de plaatselijke kerken, bieden mensen een plek die daar behoefte aan hebben. Als gast of als vrijwilliger. Oprechte betrokkenheid en belangeloze aandacht voor mensen staat hierbij voorop. We respecteren onze gasten in wie ze zijn en staan voor ze klaar als zij de kwaliteit van hun leven willen verbeteren.

Stichting De Verenigde West-Oost Indische Compagnie

De stichting heeft als doel gebruiksvoorwerpen her te gebruiken t.b.v. de bevolking van Voormalig West Indië o.a. de Nederlandse Antillen. Tot de doelstelling behoren ook verdere handelingen die hiermee in verband staan. Onze stichting zal mogelijk samenwerking zoeken met Hollanders met het zelfde gedachtegoed en werkzaam op de Antillen (West Indië).

Stichting Dierambulance Putten- Barneveld

Het exploiteren van een dierenambulance, verlenen van eerste hulp aan en vervoer van gewonde en zieke dieren naar dierenarts, dierenziekenhuis of opvangcentra. Het registreren van vermiste en gevonden huisdieren, opvang van dieren, ‘taxivervoer’ naar dierenarts of pension, regelen en afhandelen van huisdiercrematie, assistentie van politie en brandweer bij diergerelateerde zaken, bekendheid genereren bij burgers en scholen en uitgifte van een gesponsord donateursblad.

 

Stichting Dierenweide Harderwijk

De Dierenweide is een leuke en gezellige kinderboerderij en stelt zich ten doel om de verhouding tussen mens en dier te bevorderen. De vele dieren van de Dierenweide worden bijna allemaal door een wijkbewoner en mensen ver buiten Harderwijk geadopteerd.

 

Stichting Eereschuld en Dankbaarheid

Het verlenen van steun of bijstand, waaronder mede begrepen geldelijke steun of bijstand, aan hen die sedert 10 mei 1940 deel uitmaken of deel uitgemaakt hebben van de Koninklijke Landmacht en uit dien hoofde tengevolge van oorlogshandelingen gewond, ziek of in moeilijkheden geraakten, dan wel dreigen te geraken.

 

Stichting Evangelisch Centrum voor hulp en opbouw (ECHO)

Echo is de afkorting van Evangelisch Centrum voor Hulp en Ondersteuning en is in 1982 gesticht door Jan van der Vegt. Het doel van deze stichting was en is het ondersteunen van kerken en gemeenten in de regio op het gebied van toerusting en evangelisatie. ‘Er zijn altijd ‘witte vlekken’, zaken waar kerken niet aan toe komen. Daarin wil Echo een aanzet geven. Te denken valt aan: cursussen, trainingen, evangelisatieprojecten of specifieke doelgroepen.

 

Stichting Riksja Harderwijk

Fietstochtjes met mensen die daartoe zelf niet meer in staat zijn. Onze vrijwilligers nemen per keer twee kwetsbare of niet meer mobiele mensen mee voor een fietstocht in een riksja. Een warmhartige maar eenvoudige handeling die iedereen kan doen. Tijdens de fietstocht luisteren we naar hun verhalen en geven hen de tijd en zorg die ze ook aan ons gaven. Riksja Harderwijk is er niet voor een bepaalde leeftijd, we omarmen wat elke generatie te bieden heeft door middel van iets eenvoudigs als fietsen in de Riksja.

 

Stichting Fonds voor ontwikkeling van nieuwe kerkmuziek (FONK)

De stichting FONK stelt zich tot doel om de ontwikkeling en uitvoering van goede nieuwe kerkmuziek te bevorderen, ondermeer door componisten financieel te faciliteren, compositieopdrachten te verstrekken en uitvoeringen organisatorisch en geldelijk te ondersteunen..

 

Stichting gave kerkelijke vluchtelingenwerk

Stichting Gave verlangt ernaar dat de vluchtelingen die naar ons land komen, worden gezien en geliefd. Gave is een interkerkelijke organisatie. Gave gelooft dat lokale christenen en kerken in de buurt van asielzoekers de eerstverantwoordelijke zijn om de vluchteling gastvrij te ontvangen. Gave richt zich daarom (in de eerste plaats) op hen. Daarnaast is Gave een kenniscentrum voor alle vragen rond asielzoekers en komt Gave op voor de rechten van christen-asielzoekers.

 

Stichting Glasgow Christian School

Stichting Glasgow Christian School heeft tot doel het ondersteunen van Christelijk (reformatorisch onderwijs) in Schotland. Op dit moment heeft de stichting contacten met een stichting in Glasgow die een Christelijke school heeft opgericht.

 

Stichting God’s inheritance

Momenteel ligt onze focus op het geven van onderwijs binnen de Christelijke gemeenschap. Ons onderwijs gaat over het verstaan van Gods stem in dromen en indrukken, zodat mensen meer zicht krijgen op het herstel en de richting die God op het oog heeft voor hun leven en bediening. Indien mogelijk combineren wij dit onderwijs met een tijd van persoonlijke bediening.

 

Stichting Gospel Music Festival

Gospel Music Festival staat voor een internationale charismatische beweging met de wens om het evangelie van Jezus Christus aan alle mensen brengen die nog niet zijn bereikt. Onze visie is om in elk land van de wereld elk jaar grote muziekfestivals te organiseren met de naam Gospel Music Festival. De start van deze festivals vindt plaats in Zuid-Oost-Azië. Op dit moment worden elk jaar al duizenden mensen bereikt met het Evangelie via muziekfestivals in landen als, Myanmar, Cambodja en Laos.

 

Stichting Harderwijk TV

Een not-for-profit-stichting die een platform biedt aan iedereen die oude of nieuwe beelden heeft over het dagelijkse leven in Harderwijk en Hierden. Op het digitale kanaal 13 van de CAI Harderwijk zenden wij 7 dagen per week 24 uur lang lokale televisieprogramma’s uit, van en voor Harderwijkers en Hierdenaren onder de naam HK13.

 

Stichting Het Burger Weeshuis Harderwijk

De Stichting Burger Weeshuis speelt meer dan 450 jaar na het ontstaan nog steeds een belangrijke rol in de Harderwijker samenleving. Dankzij een actief en attent zakelijk beheer van het vermogen is per jaar een aanzienlijk bedrag beschikbaar voor ondersteuning. Tal van verenigingen en organisaties op sociaal en cultureel terrein weten de weg naar het Burger Weeshuis te vinden, en dat is ook de bedoeling.

 

Stichting Intercultureel jongerencentrum Harderwijk

Stichting IntercultureelJongerencentrum Harderwijk (SIJH) heeft zich de volgende ten doel gesteld: het bevorderen van de wederzijdse integratie tussen de nieuwe jonge Nederlanders en huidige bestaande Nederlanders en het behartigen (en beschermen) van de belangen van de nieuw jonge Nederlanders op sociaal, economisch, cultureel, sportief educatief gebied in Harderwijk en omstreken.

 

Stichting Joods Erfgoed Harderwijk

De herinnering aan de voormalige Joodse gemeenschap van Harderwijk te bevorderen en alle culturele, maatschappelijke en religieuze aspecten daarvan onder de aandacht te blijven brengen, zowel in woord als in beeld.

 

Stichting KOEN

Stichting Kinderwerk Oost Europa Nederland (KOEN) is een interkerkelijke stichting die sinds 1986 als missie heeft gehad: volwassenen in Oost Europa inspireren en motiveren om de Bijbelse boodschap uit te leggen aan kinderen. Deze Stichting bestaat vanaf 1 januari 2016 alleen in Oost Europa.

 

Stichting Levensblij

Stichting Levensblij wil bijdragen aan een liefdevolle wereld voor zorgintensieve kinderen, jongeren en (jong)volwassenen en hun ouders, familie en andere betrokkenen, waarin zij kunnen groeien en bloeien. Stichting Levensblij wil overbelasting bij ouders zoveel mogelijk voorkomen en eraan bijdragen dat overbelaste ouders en andere mantelzorgers voldoende ondersteund worden, zodat zij weer meer kunnen gaan “leven” in plaats van “overleven”.

 

Stichting Mensen in nood (regio 0341)

Wij helpen mensen in een financiële noodsituatie in de regio 0341 met boodschappen, huisraad en kleding. Dit zijn mensen die nog in een voortraject zitten van de Voedselbank of mensen die net buiten alle regelingen vallen.

 

Stichting Navitas Harderwijk

Helaas werkt de website niet waardoor het niet mogelijk is om hier meer informatie over deze anbi weer te geven.

 

Stichting Omnia Wonen

Sinds jaar en dag zetten wij ons in om het wonen betaalbaar te laten zijn voor de verschillende huurdersgroepen. Ook voor de toekomst streven wij naar een gematigd woonlastenbeleid. Dit betekent dat wij samen met de bewoners – naast de huur – nog nadrukkelijker willen kijken naar de energetische kwaliteit en veiligheid van de woning. We vinden daarbij dat de sleutel voor betaalbaar wonen zeker ook ligt bij het woongedrag van onze huurders. Wij kunnen en willen in de komende tijd dan ook leren hoe we ook op een niet fysieke wijze een bijdrage kunnen leveren aan betaalbaar wonen.

 

Stichting Ondersteuning Kerkgenootschap House of Hero

Wij zijn een apostolische gemeente met visie voor de wereld. God staat centraal bij ons; Hij is de basis voor alles dat we ondernemen. Wij geloven dat iedereen in Gods ogen een held is en zetten ons in om jou te helpen te worden wie je bent in Hem.

 

Stichting Open

The OPEN Foundation is an independent not-for-profit NGO, based in the Netherlands. OPEN was founded in 2007 with the primary goal to stimulate academic research into therapeutic applications of psychedelics.

 

Stichting Open Doors International

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

 

Stichting Perzische Kerk Kores

Op de website van deze stichting is helaas geen verdere informatie te vinden.

 

Stichting Podia Harderwijk

Het stimuleren en organiseren van tentoonstellingen, voorstellingen en andere activiteiten op het gebied van kunst, cultuur en samenleving, waarbij de drie podia (Catharinakapel, Estrado en Theater Harderwijk) als locatie worden gebruikt.

 

Stichting POR ESO!

Por Eso! is in 2007 opgericht met als belangrijkste resultaat dat anno 2018 meer dan 1200 families en schoolgaande kinderen gezond eten en dit blijven doen. We leggen op school en thuis moestuinen aan, we bouwen tuinkassen, eetzalen op school en verbeteren de woningen van de families. We werken in 13 dorpen hoog in de Peruaanse Andes.

 

Stichting Present Harderwijk

We geloven dat mensen best bereid zijn om zich in te zetten voor de ander en de samenleving. De kloof tussen die bereidheid en het daadwerkelijk in actie komen is voor veel mensen (te) groot. Er is een brug, een verbindende schakel nodig. Present wil die schakel zijn.

 

Stichting Regionaal Dierenverzorgings centrum “DE ARK”

Ruim 900 dakloze katten en honden worden per jaar in De Ark opgevangen. Zwerfdieren, dieren die zijn achtergelaten of dieren waarvan mensen afstand hebben gedaan omdat ze er niet meer voor kunnen zorgen om wat voor reden dan ook.

 

Stichting Resource Link Foundation Netherlands (Nederland)

Resource Link Foundation Netherlands zet zich in voor een beter ontwikkeld Ghana. Dit doen wij door middel van de ondersteuning van educatie, het creëren van sanitaire voorzieningen en het bouwen van waterbronnen. Dit gebeurt allemaal lokaal, want we doen het samen.

 

Stichting Rietmeen

Een initiatief van buurtbewoners uit de wijken Stadsweiden en Drielanden om de voormalige gemeentewerf te ontwikkelen tot een plek waar het leuk toeven is voor jong en uit, waar duurzaamheid en talentontwikkeling hoog in het vaandel staan, waar mensen met diverse achtergronden elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen.

 

Stichting RILAX

Helaas werkt de website niet waardoor het niet mogelijk is om hier meer informatie over deze anbi weer te geven.

 

Stichting Ruby and Rose

Ruby and Rose heeft als doel het werven van fondsen voor onderzoeksprojecten. Dit zijn onderzoeken op het gebied van diagnostiek en behandeling van alle vormen van gynaecologische kanker en het voeren van voorlichting over deze vrouwenkanker.

 

Stichting Soul Survivor Holland

We organiseren evenementen en reizen, bouwen netwerken en gaan langs bij kerken om invulling te geven aan een dienst of jeugdavond. We bieden je plekken om je gaven en talenten te helpen ontwikkelen en we doen van alles om, naast jongeren, ook de jeugdleiders te inspireren en te bemoedigen.

 

Stichting Stadsmuseum Harderwijk

Het Stadsmuseum Harderwijk , een graag gezochte en druk bezochte museale ontmoetingsplek voor jong en oud, die mensen samenbindt en op een eigentijdse wijze – in samenwerking met anderen – in contact brengt met de Harderwijker historie, actualiteit en kunst.

 

Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk

De Stichting Steun Gereformeerde Kerken in Frankrijk (SSGKF) werd in 1986 opgericht vanuit de Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) en de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK). De stichting heeft als doel: het ondersteunen van de Franse kerken waarmee de CGK en NGK contact onderhouden. Deze kerken zijn verenigd in de Union Nationale des Eglises Protestantes Réformées Evangéliques de France (UNEPREF).

 

Stichting Suppletiefonds “Sonnevanck” Harderwijk

Stichting Suppletiefonds Sonnevanck heeft tot doel projecten in binnen- en buitenland [Afrika – Zuid-Amerika – Azië Oost-Europa] financieel te ondersteunen in hun strijd tegen TBC; om mensen van deze ziekte te genezen.

 

Stichting Taartjes voor Harderwijk, Ermelo en Putten

Wij zijn een groep vrijwilligers die taarten maken voor kinderen t/m 12 jaar, waarvan de ouders gebruik maken van de voedselbank.
Voor hen is het niet mogelijk een verjaardagstaart te kopen. Hiervoor is Stichting Taartjes voor Harderwijk, Ermelo en Putten opgericht,
om voor die kinderen handgemaakte taarten te maken van marsepein. Voor een kind is een verjaardag bijzonder en een taart mag daarbij niet ontbreken.

 

Stichting Thuishuis Harderwijk

Het Thuishuisproject is een nieuw initiatief in Harderwijk dat ondersteuning biedt aan alleenwonende ouderen (60+). Het Thuishuisproject wordt gerund door de Stichting Thuishuis Harderwijk en bestaat uit een bestuur, een groep geschoolde vrijwilligers en een vrijwilligerscoördinator. Het Thuishuis past binnen de ontwikkeling in onze samenleving, waarbij ouderen tot op steeds hogere leeftijd zelfstandig wonen. Zelfzorg, mantelzorg en vrijwilligerswerk spelen daarin een belangrijke rol.

 

Stichting Vischafslag Harderwijk

Weer een Vischafslag en een botterwerf in Harderwijk. Dat hoort zó bij het verleden, maar ook bij het moderne Harderwijk. De stad kreeg in 1443 stapelrecht voor vis bestemd voor het Hertogdom Gelre. De vischafslag bevond zich in de Bruggestraat nabij de Hooghe Bruggerpoort. Harderwijk had een vischafslag tot ongeveer 1970. De Flevopolders werden drooggelegd en toen dit rond 1970 een feit was, kwam er een definitief einde aan de visserij vanuit Harderwijk.  De nieuw gebouwde vischafslag betekent een herstel van de culturele waarde.

 

Stichting Voedselbank Harderwijk

De Voedselbank is een organisatie die mensen in een financiële noodsituatie een steuntje in de rug biedt en verspilling van voedsel wil tegengaan. Bedrijven en supermarkten doneren hun overschotten, scholen, kerken en organisaties verzamelen producten en zo bieden we met elkaar hulp aan gezinnen die in financiële nood verkeren. De Voedselbank werkt uitsluitend met vrijwilligers, die het voedsel ophalen, sorteren en wegzetten, klaarzetten en uitdelen.

 

Stichting Volkertszang Harderwijk

Helaas werkt de website niet waardoor het niet mogelijk is om hier meer informatie over deze anbi weer te geven.

 

Stichting voor christelijk onderwijs Harderwijk-Hierden

Leerlingen laten groeien, in kennis en vaardigheden en als mens. Dát is kort en krachtig het doel van Stichting voor Christelijk Onderwijs Harderwijk-Hierden (VCO Harderwijk-Hierden). Wij zijn een organisatie met elf basisscholen in Harderwijk en Hierden. Onze 270 leerkrachten zetten zich vol overtuiging en enthousiasme in voor zo’n 2.800 leerlingen. Met gedegen onderwijs, moderne middelen en veel ambitie in een veilige, gezellige en stimulerende omgeving.

 

Stichting voor christelijke voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor Harderwijk e.o

Het Morgen College biedt vmbo onderwijs op twee locaties in Harderwijk. Op het Morgen College leiden we jou op voor de wereld van morgen. Door je te leren je talenten te ontdekken en ontwikkelen. Wij helpen jou bij het maken van de juiste keuzes, zodat niets jouw ontwikkeling in de weg staat. De nadruk leggen op iemands sterke kanten, dat is waar wij goed in zijn. Jouw talent uitgelicht!

 

Stichting vrienden van Careander

In 2008 is de Stichting Vrienden van Careander opgericht. Doel van de Stichting Vrienden van Careander is het ondersteunen van Careander in geld en goederen. Het gaat hierbij om extra materiële zaken die niet vanuit de reguliere middelen gefinancierd kunnen worden. De Stichting zamelt geld en goederen in en verstrekt informatie over Careander.

 

Stichting vrienden van het st jansdal

De Stichting Vrienden van het St Jansdal ondersteunt met de opbrengst van donaties en giften extra voorzieningen voor de patiënten in het ziekenhuis St Jansdal. Het gaat om projecten die buiten het reguliere budget van het ziekenhuis zelf vallen. Daar waar het ziekenhuis zelf garant staat voor de primaire zorg, voegen de voorzieningen die door de Vrienden financieel ondersteund worden een extra dimensie toe. Hierdoor wordt het verblijf voor de patiënt aangenamer gemaakt.

 

Stichting vrienden van Leonardo Harderwijk

De Stichting Vrienden van Leonardo Harderwijk is in het leven geroepen om het Leonardo-onderwijs in Harderwijk en omgeving te bevorderen en in stand te houden. Hoogbegaafde kinderen leren op een andere manier, zij staan anders in het leven. Deze unieke eigenschappen vragen om een speciale aanpak. Onze enthousiaste en professionele leerkrachten hebben vanzelfsprekend affiniteit met deze doelgroep en hebben zich hierin gespecialiseerd. Hetzelfde geldt voor de interne en externe begeleiders die bij het Leonardo-onderwijs betrokken zijn.

 

Stichting vrienden van Sonnevanck

Een bezoekje aan de dierentuin, een kerstattentie voor de bewoners of de aanschaf van moestuinbakken. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor onze bewoners. Het zijn extra’s, die niet uit de reguliere overheidsgelden betaald kunnen worden. De Stichting Vrienden van Sonnevanck zet zich in om deze extra’s mogelijk te maken. De doelstellingen en het beleid zijn er op gericht om gelden beschikbaar te stellen voor projecten en activiteiten ten behoeve van de bewoners van Sonnevanck, tevens worden financiële middelen beschikbaar gesteld om het leven van de bewoners van Sonnevanck zoveel mogelijk te veraangenamen.

 

Stichting vrienden van ST. MARY’S

In 1994 leerde het ziekenhuis St Jansdal het St Mary’s Hospital (Ghana) kennen. Al vele jaren trekken we samen op met het St Mary’s. Van een klein en onooglijk ziekenhuis heeft het zich sindsdien ontwikkeld tot een ziekenhuis, waar ruim 150.000 plattelandsbewoners hun toevlucht zoeken bij ongeval, ziekte en geboorte. De Ghanacommissie geeft vorm aan de samenwerking tussen ziekenhuis St Jansdal en het St Mary’s Hospital. Dit doet zij door middel van het organiseren van acties, het geven van voorlichting en door ondersteuning van ziekenhuismedewerkers in Ghana. De Ghanacommissie bestaat uit ziekenhuismedewerkers van het St Jansdal en extern betrokkenen.

 

Stichting vrienden van Staverden

Op de website van deze stichting is helaas geen verdere informatie te vinden.

Stichting vrienden van Weideheem

De Stichting stelt zich ten doel om het leven van de bewoners van zorgcentrum Weideheem in Harderwijk te Harderwijk te veraangenamen. De Stichting ontvangt haar financiële middelen uit jaarlijkse donaties, giften en overige baten. Zij besteedt deze aan zaken voor de bewoners van Weideheem, die niet bekostigt kunnen worden uit de investeringsbegroting van Weideheem zelf. Het streven van de Stichting is om in alle gevallen het belang van de bewoners voorop te stellen.

 

Stichting vriendenkring Neuengamme

De nagedachtenis aan het concentratiekamp Neuengamme levend houden en de nabestaanden van de omgekomenen hierbij betrekken. De band tussen overlevenden van Neuengamme bestendigen. Waar nodig en mogelijk hulp en bijstand bieden aan overlevenden en nabestaanden. Deze doelstellingen houden onder meer ook in dat aan nabestaanden van Neuengamme-slachtoffers zoveel mogelijk hulp krijgen bij het zoeken naar informatie over omgekomen familieleden en/of vrienden.

 

Stichting wereldwinkel Harderwijk

Wereldwinkels Nederland is een organisatie voor de ondersteuning van wereldwinkels.
Onze doelstelling is het bevorderen van eerlijke handel. Eerlijke handel is een samenwerkingsverband in de handelsketen om de arbeids- en leefomstandigheden van producenten in Afrika, Azië en Latijns-Amerika te verbeteren.
Onze insteek is dat we wereldwinkels faciliteren in al hun uiteenlopende vormen. Elke wereldwinkel is immers uniek, dat maakt een wereldwinkel ook zo bijzonder. Wereldwinkels Nederland heeft op dit moment 79 deelnemende wereldwinkels.

 

Stichting woorden van geloof

in 2011 zijn wij, Jop van der Bijl en Lucas Godschalk, een stichting begonnen met als doel de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus. Later heeft Falko Lodewijk zich bij ons gevoegd. We zijn een onafhankelijke, interkerkelijke stichting.

 

Stichting Zorgdat

ZorgDat gaat in al haar werkzaamheden en om haar doelen te bereiken uit van de volgende visie:
In een samenleving is iedereen van betekenis voor elkaar. Om dat te bereiken biedt ZorgDat in alle levensfases stimulering, ondersteuning, ontwikkeling en begeleiding. Hierbij is de vrijwillige inzet essentieel.
ZorgDat handelt vanuit dit uitgangspunt als een consistente en professionele welzijnsorganisatie..

 

Stichting Zorggroep Noordwest- Veluwe Holding

Wij bieden kwaliteitszorg aan ouderen, die kan variëren van lichte tot zware en complexe zorg. Ons brede pakket diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn bieden wij zowel binnen als buiten onze zorgcentra, dus ook aan huis. Onze kernwaarden zijn respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid

 

Stichting Noordwest-Veluwe Zorg

Wij bieden kwaliteitszorg aan ouderen, die kan variëren van lichte tot zware en complexe zorg. Ons brede pakket diensten op het gebied van wonen, zorg en welzijn bieden wij zowel binnen als buiten onze zorgcentra, dus ook aan huis. Onze kernwaarden zijn respect, verantwoordelijkheid en geborgenheid.

 

Ver. Sophia Kampement no.1 van de grootloge van Nederland en België van de indepent order of odd fellows

Wij, Odd Fellows, zijn mannen en vrouwen die zich interesseren voor de wereld om ons heen. Wij voelen ons in ons denken en handelen medeverantwoordelijk voor wat zich afspeelt in de maatschappij. Ethisch handelen staat daarbij voorop. Onze samenleving kan niet zonder mensen die omzien naar anderen. Wij, Odd Fellows, kiezen ervoor om met elkaar onze bijdrage te leveren, gesteund door gemeenschappelijke idealen zoals Vriendschap, Liefde en Waarheid.

 

Vereeniging tot wering van bedelarij door werkverschaffing

Het doel van de vereniging, aanvankelijk de verbetering van het lot der behoeftigen binnen de gemeente Harderwijk, zedelijk, door het tegengaan der bedelarij; stoffelijk door het verschaffen van werk, voorzover de overheid daarin niet voorzag, is nu : het financieel steunen van verenigingen, stichtingen of andere instellingen van algemeen nut werkzaam in de gemeente.

 

Vereniging christengemeente berea

De vereniging Christengemeente Berea heeft ten doel de Here God de eer te geven die Hem als Schepper en Heerser van hemel en aarde toekomt. Er zijn evangelische samenkomsten gehouden op de zondagen en kerkelijke feestdagen. De diensten zijn open voor een ieder die wil komen, gelovig of ongelovig. Wekelijks zijn er bidstonden en Bijbelstudies gehouden voor de gemeenteleden en andere belangstellenden.

 

Vereniging Het Edelhert 

Vereniging Het Edelhert heeft als belangrijkste doelstelling de bescherming van (de kwaliteit van) het leefgebied van de wilde fauna in Nederland, met name dat van het edelhert en damhert en waakt over het welzijn van edelherten en damherten.

 

Vereniging Stadspartij Harderwijk anders 

Harderwijk Anders is een onafhankelijke, politieke partij met als pijlers groen, sociaal, creatief, ondernemend en lokaal. Harderwijk Anders komt op voor de belangen van inwoners van Harderwijk en Hierden. Harderwijk Anders vindt het belangrijk dat er goed geluisterd wordt naar wat er onder mensen leeft en dat inwoners van het begin af aan bij plannen betrokken worden.

Vereniging van Vrijzinnige Hervormden te Amersfoort 

Welkom bij de Johanneskerk, een samenwerkingsgemeente van Doopsgezinden, Remonstranten en Vrijzinnige Protestanten in hartje Amersfoort: Westsingel 30 (schuin tegenover het Stadhuis). De Johanneskerk is een gemeenschap van mensen uit Amersfoort en omgeving, die met bezieling in vrijheid, zonder dogma’s, hun zoektocht delen naar geloof, hoop en liefde, waarbij ieder zijn eigen weg mag gaan.

Volle evangelie gemeente Harderwijk 

‘Als Christengemeente Sefanja willen we onder leiding van de Heilige Geest met God leven, in aanbidding, in gebed, luisterend naar Gods Woord, de Bijbel, en dit toepassen in ons dagelijks leven. We willen een open en gastvrij gezin zijn, waar eenheid is met liefdevolle relaties, waarin we groeien naar volwassenheid. Omdat we anderen willen laten delen in wat we geloven, willen we mensen aansporen Jezus te volgen’.

Vrijzinnige geloofsgemeenschap npb, afdeling Harderwijk en omstreken

Centrum De Zin is een ontmoetingsplaats. Het motto is vrijheid, verantwoordelijkheid en verdraagzaamheid. Centrum De Zin organiseert ontmoetingen die te maken hebben met persoonlijke ontwikkeling, spiritualiteit, kunst & muziek, filosofie, (natuurlijke) gezondheid, duurzaamheid en niet in de laatste plaats voor de ontmoeting zélf.

Zonnestroom-producenten vereniging

Behartigen van de belangen van meer dan honderduizend eigenaren in Nederland van zonnestroomsystemen. Geven van onafhankelijke voorlichting over zonnestroomsystemen: panelen, omvormers, installaties enzovoorts. Verzamelen en geven van informatie over: terugleveringvergoeding, bemetering en meterproblemen.

Gereformeerde Kerk Harderwijk E.O.

Sinds 18 maart 2017 behoort de GK Harderwijk e.o. tot het verband van de Gereformeerde Kerken Nederland. Op 18 juni 2017 konden de eerste kerkdiensten gehouden worden. Inmiddels is er een geregeld kerkelijk leven en zijn de ambten ingesteld.

Hervormde Gemeente te Harderwijk

Globaal gezien wordt de Hervormde Gemeente van Harderwijk ingesloten door het Wolderwijd, de provinciale weg naar Lelystad en de grens met de gemeente Ermelo. De Hervormde Gemeente van Harderwijk is verdeeld in drie wijkgemeenten. De drie wijkgemeenten vormen samen wat in de volksmond genoemd wordt de “Oude Kerk”. De kerkdiensten worden gehouden in de Grote Kerk, in de Bethelkerk en in De Regenboog.

Historische Vereniging Herderewich

De vereniging Herderewich wil de kennis van de geschiedenis van Harderwijk behouden en bevorderen en opkomen voor het belang van het historisch karakter van Harderwijk en Hierden.

Stichting A Coach 4 life

Stichting a Coach 4 Life is in januari 2013 opgericht om mensen te helpen die op zoek zijn naar een beter leven. Centraal staat daarbij de ontmoeting met Degene die gekomen is om ons dat leven te geven: Jezus Christus. Het doel van het oprichten van de stichting is, dat nog veel meer mensen – binnen en buiten Nederland – van dat leven met Jezus mogen proeven en tot bloei komen.

Stichting, Bijbel, Media & Samenleving 

Stichting BMS stelt ontwikkelde materialen ter beschikking om christenen toe te rusten en samen te brengen rondom het Woord van God: de Bijbel.

Stichting Careander, Protestants Christelijke Stichting voor mensen met een verstandelijke beperking 

Bij het ontdekken en ontwikkelen van talenten en dromen. Vanuit een veilige, stimulerende omgeving bieden wij perspectief om te groeien. Wij helpen dromen en talenten bij elkaar te brengen. Zodat onze cliënten het leven kunnen leiden dat bij hen past en onze medewerkers uitgedaagd worden in hun werk.

Stichting Classic Night Concerts

De Stichting Classic Night Concerts vindt dat mantelzorgers tenminste 1 keer per jaar muzikaal moeten worden bedankt en gewaardeerd voor de door hen verleende zorg. Deze dank kan worden gerealiseerd door het aanbieden van een concert maar ook op andere manieren. Bijvoorbeeld door het aanbieden van een speciaal voor hen gemaakte geluidsopname.

Stichting Colour The World 

De stichting heeft ten doel het algemeen belang te dienen van het algemeen belang door zich in te zetten voor het verbeteren van de leefomstandigheden van de minderbedeelden in Nederland en in ontwikkelingslanden, zoals door het helpen met de (ver)bouw van woningen voor de allerarmsten in Nicaragua.

Stichting Community Service Rotary Club Harderwijk 

Community Service zorgt dat de Rotaryclub Harderwijk, formeel via de Stichting Community Service Rotary Club Harderwijk, bijdraagt aan de verwezenlijking van het dienstbaarheidsideaal van Rotary door het verlenen van materiële en immateriële steun aan personen die hulp behoeven en aan charitatieve, culturele, wetenschappelijke en het algemeen nut beogende instellingen in de gemeente Harderwijk en daarbuiten.

Stichting Dierenambulance Noord-West Veluwe 

De Dierenambulance biedt hulp voor zowel huisdieren als in het wild levende dieren. De Stichting Dierenambulance Noord-West Veluwe is afhankelijk van giften, donaties, legaten en subsidies. Bovendien hebben de vrijwilligers op de dierenambulance – in tegenstelling tot medewerkers op de ‘gewone’ ambulance – geen medische opleiding, maar over het algemeen een cursus dieren-EHBO gevolgd.

Stichting Gulugufe

We willen ieder mens gastvrij ontvangen, helpen en liefhebben ongeacht geloof, ras of achtergrond. In heel ons doen en laten willen we Jezus centraal zetten! We willen Hem volgen en zichtbaar maken, door wie we zijn en hoe we handelen. We willen afhankelijk van God zijn en we willen dat alles wat we doen en laten ter ere van God zal zijn. Samen staan we sterker! Daarom gaat ons hart altijd uit naar samenwerking. Samen met andere individuen en organisaties kunnen we onze krachten en unieke talenten bundelen in de strijd tegen armoede in welke vorm dan ook. Samen kunnen we werken aan veerkrachtige, zelfvoorzienende en duurzame gemeenschappen.

Stichting Healing Words

Ons verlangen is om mensen dichtbij de Here Jezus te brengen. We geloven dat er genezing en hoop is, als je dichtbij God komt.

Stichting Historisch Kenniscentrum Harderwijk

De Stichting HKH heeft tot doel het levend houden van de Harderwijker geschiedenis en wil
daartoe een platform bieden voor geïnteresseerden.

Stichting iTrust.one

De stichting richt zich op het dienen van jong christelijk leiderschap in gebieden en onder omstandigheden waar groepen mensen onderdrukt worden omwille van hun geloof in God. De projecten van iTrust zijn gericht op de christelijke gemeenschap in Gaza en de West Bank. iTrust heeft als doel de jongeren te behouden voor de christelijke gemeenschap in deze omgevingen. De projecten zijn dienstbaar aan de hele Palestijnse samenleving.

Stichting marktplein 

Wij richten ons op de zwakkeren in onze samenleving, en daarbij specifiek de niet-kerkelijke hulpvragers binnen de gemeente Harderwijk. Met niet-kerkelijke hulpvragers bedoelen wij diegenen die niet bij een christelijke kerk of gemeente zijn aangesloten en afhankelijk zijn van de overheidsvoorzieningen. Regelmatig gaat dit om mensen zonder of met een beperkt netwerk, die tussen wal en schip vallen.

Stichting mess Harderwijk

Culturele broedplaats de MESS is een unieke plek in Harderwijk, waar de magie van het monumentale pand en het weelderige buitengebied versmelten tot een grote groene creatieve samenleving. De MESS Culturele broedplaats is een onafhankelijke cultuurorganisatie, gestart door Stichting Underground Harderwijk, voor en door iedereen die betrokken wil zijn bij zijn of haar stad.

Stichting Platform Techniek Noord-West Veluwe

Platform Techniek, een samenwerkingsverband tussen onderwijs, ondernemers en overheid, zet zich sinds 2001 in om jongeren te verleiden een technisch beroep te kiezen. Deze samenwerking zorgt voor dynamiek en laat mooie dingen ontstaan.