Ook dit mooie goede doel heeft zich aangemeld op de website! Stichting Joods Erfgoed Harderwijk.
Deze stichting heeft het doel om de herinnering aan de voormalige Joodse gemeenschap van Harderwijk te bevorderen en alle culturele, maatschappelijke en religieuze aspecten daarvan onder de aandacht te blijven brengen, zowel in woord als in beeld.

De foto is afkomstig uit Het Kontakt Harderwijk van 25 april 2018. Afgebeeld is “Het Joodse schooltje en verenigingslokaaltje zoals het er na de oorlog uitzag.”